Vi utför alla typer av kvalitativa markarbeten.

Under sommaren 2015 inleddes ett omfattande projekt med att förbereda marken kring högskolan i Gävle för 95 nya studentbostäder. För samma uppdragsgivare har vi sedan expanderat verksamheten och förbereder nu för ytterligare bostäder i Örebro och på Rindö, Vaxholm.
I januari 2016 förstärkte vi vår organisation med en grävmaskinist stationerad i Rindö, för att täcka upp de löpande behov som finns i samband med projekteringen av bostadsområdet. Vi är stolta över att vi nu fått förlängt förtroende för att fortsätta driva entreprenaden i ytterligare städer runt om i Sverige.
"Vi är stolta över att vi nu fått förlängt förtroende för att fortsätta driva entreprenaden i ytterligare städer runt om i Sverige."

Eric Larsson, grundare av Gävle Grävteknik

Just nu har vi en del planerade projekt fram till 2019. Utöver markarbeten för bostäder har vi bland annat förberett grunden för en förskola i Älvkarleby, byggt en biltvätt på Hemlingby samt gjort grävningsarbeten på Sörby Urfjäll.